Hos noen miniatyr raser kan det dukke opp noen sykdommer som ligger i genene. Jeg avler kun på friske hunder men ting kan alltids dukke opp selv om man har tatt alle "forhåndsregler" da man aldri vet hva som kan ligge bak i genene og som kan være en svakhet for rasen. Tross alt et gen er et gen...

Her er noe opplysninger og helse og sykdommer hos Pomeranian:

 

Sykdommer/"Svakheter"

(ikke alle er like vanlige i Norge)

Patella Luxerasjon (utglidende kneskåler)

Dette er en tilstand der kneskålene sklir ut og inn av posisjon – svært vanlig i samtlige miniatyrraser. Veterinærene graderer fra 1 til 4 (noen fra 1-5) der hunder med grad 3+ til 4 (eller 4-5) anbefales å operere. Hunder med lavere grader kan leve et helt normalt og uproblematisk liv.

Patella Luxation

(Løse kneledd)
En svakhet hvor kneskålen smetter ut av leddet på det innvendige side av kneet hos små raser. Dette er normalt en arvelig lidelse, men kan også skyldes en skade. Lidelsen starter i valpealderen. Hunden blir da plutselig halt på ene bakbenet. Om det er arvelig betinget, bør man ikke avle på hunder med denne svakheten.
Graden av patella varierer fra mild, som knapt påvirker hunden til alvorlig løshet, som krever operasjon.
La ikke diagnosen løse kneledd avskrekke deg, da hovedparten av hundene med denne lidelsen lever et normalt liv, og hvis svakheten er alvorlig, vil en operasjon løse problemet.

Anbefaling om at man ikke parrer 2 individer som har patella lux - ene parten MÅ være fri.


Hypoglycemia

(For lavt blodsukker)
Hos små raser, som pomeranian jo tilhører, opptrer ofte et plutselig fall i blodsukkeret. De oppstår normalt hos unge valper, men kan også skje hos eldre stressede hunder.
Symptomene er plutselig fall, slapphet og risting, og i sjeldne tilfeller krampeanfall.
Det kan hjelpes ved å gi valpen 1 tsk. sukker i maten hver dag inntil de er ca.9 måneder gammel. Kan være dødelig om ikke valpen får fort næring i seg.

Hypothyroidisme

(For lavt stoffskifte)
Dette skyldes for lav produksjon av skjoldbruskkjertel hormonet, som regulerer stoffskiftet. Pommen vil bli sløv, få vektøkning selv om den spiser mindre, fortykket hud, røyting, hvor pelsen gradvis blir tynnere, uregelmessige løpetider, manglende sexlyst hos hannene er noen av de mest alminnelige symptomer.
Sykdommen kan behandles medisinsk. Denne behandling er livsvarig, og gir pommen et normalt livsforløp.

Luftrørskollaps
Skyldes at luftrøret ikke kan holde seg åpent under pustingen. Din pom vil få følgende symptomer ved sammenfall av luftrøret: Tørr hostelyd, som kan lyde som om den skal hoste opp en hårball. Denne hoste oppstår typisk hvis hunden trekker i halsbåndet, når den spiser og drikker, eller hvor pommen blir opphisset. Sykdommen rammer oftest hunder over 7 år, men kan oppstå allerede i valpealderen.
Lidelsen kan behandles medisinsk.

 
Pomeranian - Helse

Alopecia X / Black Skin Disease (BSD)

Black Skin Disease(BSD)

(alvorlig hårtap syndrom)
Det finnes to former for alvorlig hårtap syndrom.

1) Lidelsen kan ramme valper, som normalt begynner å få voksenpels i 6 måneders alderen. Pommer som har BSD får aldri den voksne pelsen, men taper hårene ved 1 ½ års alderen. Da faller pelsen av i dotter rundt om bakdelen, hale og baksiden av lårene. Huden kan bli sort eller grå og læraktig, men utvikler ikke sår eller lukter. Valpen er stadig et sundt dyr. Pelsen kan gro ut igjen etter sterilisasjon/kastrasjon, men det er sjelden. Ellers er det ingen behandling for lidelsen. Stress kan påskynde prosessen.


2) En annen versjon av sykdommen rammer voksne hunder, men med de samme symptomer og forløp.

Når hårtapet har skjedd, skal disse pommene behandles med hudpleie. De skal beskyttes mot solbrenthet, og om vinteren er de nødt til å gå med klær.

Pommer med BSD må regne med en kortere levetid, og mange dør plutselig ved 7-8 års alderen. Amerikanske undersøkelser peker på at BDS er arvelig.

Sykdommen går blant annet som Coat funk, Pomeranian Disease og Severe Hair Loss Syndrome. Den offisielle disagnosen er Alopecia X (alopecia betyr hårtap, X står for ukjent), hvilket understreker hvor lite som faktisk er kjent om sykdommen. Veterinærene vet ikke hva som forårsaker BSD, og heller ikke hva som kan kurere det. Oppdrettere har imidlertid gjort en erfaren gjetting om at BSD er resessiv og følger X-kromosomet. 

Dersom det stemmer at BSD nedarves resessivt via X-kromosomet (men dette er som nevnt ikke bekreftet pga. manglende forskning), følger det følgende mønster:

Black Skin Disease vises oftere i hanner enn i tisper. MEN man antar det er tispene som er de usynlige bærerne. Sykdommen nedarves fra en symptomfri tispe (men BSD bærer) til alle hennes døtre og gjør dem til bærere. Hun kan også produsere hanner med full BSD. Denne sykdommen nedarves ikke fra hanne til hanne. En hannhund med Alopecia X vil kun produsere friske hanner. En hannhund vil forøvrig enten ha synlig BSD i en alder av 36 måneder, eller være frisk - aldri bærer. Alle hans døtre vil imidlertid bli bærere og disse vil som sagt gi BSD genet videre til sine døtre som igjen gir det videre til sine osv (hvor mange generasjoner dette vil fortsette er ennå ukjent).

Forskerne har ennå ikke klart å påvise BSD-genet. Dermed finnes det pr. dags dato ingen blodprøve som vil påvise hvorvidt en tispe er bærer eller ikke eller om en hannhund har sykdommen eller ikke. Dersom tispen produserer flere hanner som fortsatt har full normal pels i en alder av 24-36 måneder, er det stor sannsynlighet for at tispen er fri.

Sykdommen finnes først og fremst i Spisshunder som for eksempel Chow-Chow, Husky, Samoyede og Pomeranian.

BSD’s utvikling i Pomeranian (som beskrevet i boken ”The Pomeranian,” av Happeth A. Jones, fritt oversatt):

”Tegn på BSD oppstår ikke umiddelbart. Ved seks måneder begynner Pomeranian valper å få sin voksne pelsdrakt. Med BSD, beholder valpen unghundpelsen og får aldri voksenpels. Ved ca. 18 mnd. begynner valpepelsen å felles og den blir skallet. I noen tilfeller vil valpen få voksenpels og bli skallet senere. [...]

Etter hvert som hunden får bare flekker, skifter huden til en mørk grå farge. Den kan forbli myk eller bli litt grov[...]. Tilstanden sees oftere i hanner. Halen, stumpen og baksiden av lårene blir bare. Noen hunder mister all pels på magen og andre blir helt skallet med unntak av ben og hode.”<![endif]>

Mulig midler man har kommet frem til kan fremme hårvekst er kastrering, melatonin, Lysodren, veksthormon, Perlutex, Prednison, Anipryl, Ketoconazole, Leuprolide, og Cimetidine. Det understrekes derimot at alle disse er svært eksperimentelle som middel mot Alopecia X, og noen av dem giftige. Disse metodene kan få noe ull til å vokse ut igjen, men pelsen blir aldri som før.

Hypothyreose (Tyroxinsvikt)

Symptomene for tyroxinsvikt ligner på mange måter de for BSD, men med en vesentlig forskjell: Tyroxinsvikt kan være dødelig og må behandles av veterinær. Tilstanden kan lett diagnoseres med en blodprøve. Tidlige symptomer er hårtap fra hundens rygg og lår, "ullen" pels, samt sort, læraktig hud, sløvhet, dovenhet, vektøkning, flassing, endring i personlighet, intoleranse mot kulde m.m.

Kur: Kunstig tyroksin i pilleform. Kastrering/sterilisering kan hjelpe. En hund med påvist tyroxinsvikt skal uansett ikke brukes i avl.

Narkose

Pomeranian, som andre miniatyrraser, tåler dårlig narkose – spesielt når veterinæren gjør flere ting, som f. eks. kastrering/sterilisering + rense tenner. Diane Finch fra Finch’s Kennel anbefaler å finne en veterinær som KUN arbeider med smådyr og som kan holde liv i kattunger under narkose.

Løsning: Unngå narkose så langt det overhodet lar seg gjøre!!

Vaccinosis (overvaksinering)

Symptomer: nedsatt immunforsvar, hudsykdommer, stivhet, diabetes, kreft, feber, tap av matlyst, kløe, utslett, hevelse, hyper- og hypothyreose, cyster, anemi, epilepsi, astma m.m. Hos mennesker er overvaksinering linket til bl.a. hjerneskader, krybbedød, og autisme.

Vaksinene inneholder ikke bare RNA og DNA fra virus og / eller bakterier. De inneholder også en rekke mindre heldige stoffer, blant annet kan de inneholde: Aluminium, thimerosal (kvikksølv), formaldehyd, formalin, sorbitol, vev fra andre dyrearter etc. Disse stoffene kan være mer skadelig enn selve viruset, eller bakterien (informasjon hentet her). Når hunden vaksineres, blir organismen pumpet rett inn i kroppsvev, forbi de lokale immunforsvarene.

Veterinær Don Hamilton mener at vaksiner ”beskytter” mot akutt sykdom, ikke ved å forhindre sykdommen, men ved å endre formen for sykdom til livsvarig kronisk sykdom. Han beskriver at mange av symptomene på vaccinosis minner om mildere former for symptomene til sykdommen dyret ble vaksinert mot. Det finnes dessuten flere dokumenterte tilfeller der hunder som er vaksinert mot en sykdom, likevel har fått sykdommen. Eierne hevder at de har fått sykdommen ikke på tross av vaksinen, men snarere på grunn av den.

Tenk over følgende før du vaksinerer:

Vi vaksinerer barn, men sjelden voksne – hvorfor vaksinerer vi hunder hvert tredje år livet ut?

Aldri har hundene våre hatt mer helseproblemer enn de senere år. Er det ikke litt merkelig at problemene kom samtidig med vaksinene?

Vi vaksinerer også mot sykdommer det er minimal risiko for at hundene utsettes for. Diverse sider på internett lister flere mulige årsaker til dette: manglende forskning, veterinærer som ikke holder seg oppdatert om nye anbefalinger (Norges Veterinærhøgskole anbefaler en vaksine ved 12 uker, revaksinering ved 12 måneder og deretter hvert tredje år), vaksineprodusentene lager selv anbefalning til dosering og revaksinering (og myndighetene stiller ikke spørsmål ved dette), symptomene på overvaksinering kan være vage/difuse og vise seg først dager, uker eller måneder etter vaksinen – det kan dermed være vanskelig å se i sammenheng med vaksinasjonen, m.m.

Flere veterinærer og homeopater anbefaler bruk av ”killed vaccines” fremfor ”modified live vaccines”. Homeopater og oppdrettere anbefaler bruk av Thuja etter en vaksine.

Flere Pomeranian oppdrettere anbefaler å ikke sette vaksine på valpen før fylte 4 måneder, enkelte går så langt som til 6 måneder. Det er best om du finner en veterinær som setter halv dose av vaksinen. Man veier tross alt barn før de får vaksine for ikke å overdosere - hvorfor får da en Pomeranian samme dose som en Grand Danois??

ALDRI gi mer enn èn vaksine om gangen. Gi alltid halv dose!

Hjelpemidler: Homeopatiske midler som Thuja, Psorinoheel, Sulphur, Silicea, m.m. NB! Vær klar over at ”Homeopat” ikke er en beskyttet tittel. Hvem som helst kan kalle seg homeopat. Benytt kun homeopater registrert i Norske Homeopaters Landsforbund.

MiniAmoresCom © 2007-2014 • Privacy Policy • Terms of Use

www.mini-amores.com